gemeente Steenbergen | Bekendmaking gemeente Steenbergen: Voornemen tot het vestigen van een recht van opstal voor twee PoP stations ten behoeve van een glasvezelnetwerk

Officiele publicatie

Bekendmaking gemeente Steenbergen: Voornemen tot het vestigen van een recht van opstal voor twee PoP stations ten behoeve van een glasvezelnetwerk

Kadastrale percelen

  • gemeente Steenbergen, sectie F nummer 1573 (ged) met een oppervlakte van circa 18m2.
  • Gemeente Steenbergen, sectie Q nummer 4395 (ged) met een oppervlakte van circa 17m2.

Voornemen tot vestigen opstalrecht

De gemeente is voornemens om een opstalrecht te verlenen op bovengenoemde percelen aan Delta Fiber Netwerk B.V voor de realisatie twee PoP stations ten behoeve van een glasvezelnetwerk.

Voor de aanleg van het glasvezelnetwerk is het nodig om twee zogenoemde Points of Presence (PoP’s) te plaatsen, die fungeren als verdeelstation waar vandaan elk huishouden wordt aangesloten op het glasvezelnetwerk.

Mocht u als belanghebbende bezwaren hebben tegen het voorgenomen recht van opstal aan Delta Fiber Netwerk, dan dient u die bezwaren binnen drie weken na publicatie van dit bericht kenbaar te maken door een kort geding aanhangig te maken bij de rechtbank Zeeland West-Brabant. Blijft een kort geding uit, dan is de gemeente vrij om (verder) gevolg te geven aan haar voornemen tot het vestigen van het opstalrecht.

Indien u een kort geding aanspant, dan verzoeken wij u ons dit binnen voorgenoemde termijn van drie weken schriftelijk mede te delen.

Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).