Officiele publicatie

Bekendmaking intrekken Havengeldverordening en Havenverordening gemeente Steenbergen

De raad van de gemeente Steenbergen;

In behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 juli 2015

Gelet op:

artikel 147,  149 en artikel 229 eerste lid en onderdeel 1a van de Gemeentewet

besluit:

met ingang van 1 januari 2016 in te trekken de volgende verordeningen;

  • 1.
    de Havengeldverordening gemeente Steenbergen 2014
  • 2.
    de Havenverordeningen gemeente Steenbergen.

Steenbergen, 24-09-2015

De raad voornoemd,

de griffier de voorzitter

drs. E P.M. van der Meer J.A.M. Vos