gemeente Steenbergen | Bekendmaking Jaarverslag 2021 Commissie ruimtelijke kwaliteit van Steenbergen

Officiele publicatie

Bekendmaking Jaarverslag 2021 Commissie ruimtelijke kwaliteit van Steenbergen

Het college heeft op 25 oktober 2022 het jaarverslag 2021 Commissie ruimtelijke kwaliteit van Steenbergen vastgesteld.

Het jaarverslag is als bijlage toegevoegd aan deze bekendmaking.

Gemeente Steenbergen, 7 november 2022