gemeente Steenbergen | Bekendmaking ontwerp bestemmingsplan “Blauwe Sluis”

Officiele publicatie

Bekendmaking ontwerp bestemmingsplan “Blauwe Sluis”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen 

maken bekend

 • -.
  dat het ontwerp bestemmingsplan “Blauwe Sluis” (NL.IMRO.0851.bgBPblauwesluis-o001) opnieuw ter inzage zal worden gelegd en dat met dit plan de bedrijfsbestemming aan de Kruislandsedijk 30a in Steenbergen verdwijnt en wordt gewijzigd ten behoeve van 6 recreatiewoningen;

 

 • -.
  dat het ontwerp bestemmingsplan eerder in procedure is gebracht, namelijk op 12 augustus 2015, maar dat onder meer in de digitale verbeelding omissies blijken te zitten, waardoor uit het oogpunt van zorgvuldigheid de noodzakelijke aanpassingen zijn verricht;

 

 • -.
  dat gelijktijdig met het ontwerp bestemmingsplan, het herschikkingsverzoek aan het college van Gedeputeerde Staten ter inzage zal worden gelegd ten behoeve van de herschikking van  de Ecologische Hoofdstructuur ter realisatie van het plan;

 

 • -.
  dat het ontwerp bestemmingsplan vanaf 10 september 2015 gedurende 6 weken raadpleegbaar is:

 

 • -.
  dat een ieder binnen de termijn van terinzagelegging alleen:
  • a.
   een schriftelijke zienswijze kenbaar kan maken, te versturen naar de gemeenteraad, Postbus 6, 4650 AA Steenbergen of;
  • b.
   een mondelinge zienswijze kenbaar kan maken, op afspraak bij de heer mr. H.H.C. (Harold) Mailoa van afdeling Beleid.

 

 

Steenbergen, 9 september 2015

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen,

 

 

 

 

mr. H.H.C. (Harold) Mailoa

Jurist Ruimtelijke Ontwikkeling