gemeente Steenbergen | Bekendmaking ontwerp bestemmingsplan “Kom De Heen” in de gemeente Steenbergen

Officiele publicatie

Bekendmaking ontwerp bestemmingsplan “Kom De Heen” in de gemeente Steenbergen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen

maken bekend

 • dat het ontwerp bestemmingsplan “Kom De Heen” (NL.IMRO.0851.dhBPdeheen-o001)ter inzage zal worden gelegd, hetgeen een beleidsarm en verplichte actualisatie betreft van het nu geldende bestemmingsplan.
 • dat het ontwerp bestemmingsplan vanaf 26 november 2015 gedurende 6 weken ter inzage ligt:
 • dat een ieder binnen de termijn van terinzagelegging alleen:
  • a.
   een schriftelijke zienswijze kenbaar kan maken, te richten aan de gemeenteraad, Postbus 6, 4650 AA Steenbergen;
  • b.
   een mondelinge zienswijze kenbaar kan maken op afspraak bij de heer mr. H.H.C. (Harold) Mailoa van afdeling Beleid.

Steenbergen, 25 november 2015

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen,

mr. H.H.C. (Harold) Mailoa

Jurist Ruimtelijke Ontwikkeling