Officiele publicatie

Bekendmaking ontwerp bestemmingsplan “Kom Steenbergen”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen

maken bekend

 • dat het ontwerp bestemmingsplan “Kom Steenbergen” (NL.IMRO.0851.sbgBPsteenbergen-o001) ter inzage zal worden gelegd, hetgeen een beleidsarme actualisatie betreft van diverse bestemmingsplannen

 

 • dat het ontwerp bestemmingsplan vanaf 21 juni 2018 gedurende 6 weken raadpleegbaar is:
 • a.
  op het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen;
 • b.
  op de website www.ruimtelijkeplannen.nl;

 

 • dat een ieder binnen de termijn van terinzagelegging alléén:
 • a.
  een schriftelijke zienswijze kenbaar kan maken, te versturen naar de gemeenteraad, Postbus 6, 4650 AA Steenbergen of;
 • b.
  een mondelinge zienswijze kenbaar kan maken, op afspraak bij de heer mr. H.H.C. Mailoa van afdeling Wonen/Werken/Beleven.

Steenbergen,

20 juni 2018 Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen, mr. H.H.C. (Harold) Mailoa
Jurist Ruimtelijke Ordening