Officiele publicatie

Bekendmaking ontwerp bestemmingsplan “Kruislandsedijk 1a” in de gemeente Steenbergen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen 

maken bekend

 • dat het ontwerp bestemmingsplan “Kruislandsedijk 1a” (NL.IMRO.0851.bgBPkrslndsedijk1a-o001) ter inzage zal worden gelegd en dat met dit plan het agrarisch bouwblok aan de Kruislandsedijk 1A wordt vergroot ten behoeve van de akkerbouwonderdeel van het betreffende agrarisch bedrijf;

 

 • dat het ontwerp bestemmingsplan vanaf 13 augustus 2015 gedurende 6 weken raadpleegbaar is:

 

 • dat een ieder binnen de termijn van terinzagelegging alleen:
  • a.
   een schriftelijke zienswijze kenbaar kan maken, te versturen naar de gemeenteraad, Postbus 6, 4650 AA Steenbergen of;
  • b.
   een mondelinge zienswijze kenbaar kan maken, op afspraak bij de heer mr. H.H.C. (Harold) Mailoa van afdeling Beleid.

 

 

Steenbergen, 12 augustus 2015

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen,

 

 

 

 

mr. H.H.C. (Harold) Mailoa

Jurist Ruimtelijke Ontwikkeling