Officiele publicatie

Bekendmaking Straatnaambesluit wijziging wegen rondom A4 na ingediende bezwaren

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen;

In behandeling genomen de ingediende bezwaren op het besluit tot straatnaamwijziging wegen rondom de A4, d.d. 22 april 2014.

Gelet op de Algemene wet bestuursrecht, artikel 6 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen en de “Verordening naamgeving en nummering” d.d. 29 maart 2010 van de gemeente Steenbergen.

m a k e n b e k e n d:

 • I.
  dat op basis van de ingediende bezwaren:
  • 1.
   De gekozen straatnaam het Zwarte Wiel (voorheen Stierenweg) wordt vervangen door de straatnaam Kladwijck.
  • 2.
   Het adres Kladde 60 wordt gewijzigd in Kladwijck 1.
  • 3.
   Het adres het Zwarte Wiel 1 (voorheen Stierenweg 1) wordt gewijzigd in Kladwijck 3.
  • 4.
   De gekozen straatnaamwijziging Aanwas voor de adressen Drielindekensdijk 2 t/m 4 en 1 t/m 7 wordt ingetrokken. De straatnaam Aanwas wordt voor deze huizen weer gewijzigd naar Drielindekensdijk
 • II.
  Bent u belanghebbend en het niet eens met dit besluit op bezwaar dan kunt u een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht (Postbus 90006, 4800 PA, Breda). De termijn voor het indienen van een beroep bedraagt 6 weken na de bekendmaking van deze publicatie De inhoud van het besluit met bijbehorende situatietekening kunt u vinden op www.gemeente-steenbergen.nl. Voor het in behandeling nemen van een beroep is griffierecht verschuldigd.
  Het indienen van een beroep schorst niet de werking van het besluit. Heeft u er een spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt dan verzoekt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant om een voorlopige voorziening te treffen. Voor het in behandeling nemen van het verzoek is eveneens griffierecht verschuldigd.

16 Juli 2014

Burgemeester en wethouders van Steenbergen

Namens dezen,

Drs. M. Meulblok

Beleidsmedewerker ruimtelijke ordening