gemeente Steenbergen | Bekendmaking voornemen onttrekken weg aan de openbaarheid

Officiele publicatie

Bekendmaking voornemen onttrekken weg aan de openbaarheid

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn de gemeenteraad voor te stellen de volgende wegen, gelegen in het glastuinbouwgebied van het AFC Nieuw-Prinsenland, aan het openbaar verkeer te onttrekken:

 • 1.
  De Tweede Kruisweg (weg nr. 212)
 • 2.
  De op- en afrit naar de Tweede Kruisweg (weg nr. 213)
 • 3.
  De oprit naar de zuidelijke parallelweg van de Noordzeedijk (weg nr. 215)
 • 4.
  De zuidelijke parallelweg van de Noordzeedijk (weg nr. 216)

Een situatietekening waarop de wegen en weggedeelten staan aangegeven, ligt op grond van het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht gedurende zes weken in de periode van 15 augustus t/m 27 september 2014 tijdens kantooruren ter visie op het gemeentehuis aan Buiten de Veste 1 te Steenbergen.

Belanghebbenden kunnen tegen het voornemen tot onttrekking van de weg aan het openbaar verkeer gedurende de vermelde periode een bezwaarschrift indienen danwel een mondelinge reactie geven. Voor het geven van een mondelinge reactie kan contact worden opgenomen met de heer C. Suijkerbuijk van de Stafafdeling, bereikbaar via het algemene telefoonnummer 140617.