gemeente Steenbergen | Besluit aanmeldnotitie milieueffectrapportage (Mer)

Officiele publicatie

Besluit aanmeldnotitie milieueffectrapportage (Mer)

Burgemeester en wethouders hebben in het kader van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), besloten dat voor het oprichten van een kleinschalige bierbrouwerij (Den Schrijnwerker), aan de Dam Busterstraat 12 te Steenbergen, geen Mer opgesteld hoeft te worden:

Inzage

Het besluit en bijbehorende stukken zijn gedurende 6 weken in te zien bij de gemeente Steenbergen. Het besluit is op 13 juni 2019 verzonden aan de inrichting.

Geen bezwaar

Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht wordt deze beoordeling beschouwd als een voorbereidingsbesluit, waartegen geen direct bezwaar of beroep open staat. U kunt uw bezwaren tegen dit m.e.r.-beoordelingsbesluit kenbaar maken in de hier op volgende procedure van het uiteindelijke besluit, te weten de vergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.