gemeente Steenbergen | Besluit Hotspotlijst Gemeente Steenbergen

Officiele publicatie

Besluit Hotspotlijst Gemeente Steenbergen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen,

Overwegende dat,

 • -
  Artikel 5 lid 1 Archiefwet 1995 de zorgdrager verplicht tot het ontwerpen van selectielijsten waarin tenminste wordt aangegeven welke archiefbescheiden voor vernietiging in aanmerking komen;
 • -
  Deze selectielijst is opgesteld door de VNG in de vorm van de momenteel geldende ‘Selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 2020’ (‘selectielijst’) en dat hierin invulling wordt gegeven aan de vereisten voor een selectielijst op grond van artikel 5 lid 1 van het Archiefbesluit 1995;
 • -
  De ‘selectielijst’ aangeeft dat archiefbescheiden die in principe voor vernietiging in aanmerking komen, hiervoor kunnen worden uitgezonderd op basis van een hotspotlijst;
 • -
  Het college de volgende hotspots vaststelt;

Gelet op: artikel 5 lid 1 sub e Archiefbesluit 1995 en de Selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 2020;

Besluit

 • 1.
  De volgende hotspots vast te stellen:

Hotspots Gemeente Steenbergen

Omvat periode

2015

2023

Status

Defintief

Vastgesteld door

College van B&W Gemeente Steenbergen

Gepubliceerd [ja]

Naam steller

Ronald Riteco

Kenmerk

2304445

nr.

omschrijving hotspot

begin-jaar

eind-

criterium*

argumenten /

jaar

1

2

3

4

prioritering / toelichting / bijzonderheden

1

Windmolenpark Karolinapolder

2017

X

X

2

Asielzoekersaffaire

2015

2016

X

X

3

Corona / Covid 19

2020

X

* = kruis aan welk criterium / welke criteria van toepassing zijn op de hotspot.

Criteria:

 • 1.
  Er is sprake van een gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen binnen het verzorgingsgebied van de zorgdrager die veel maatschappelijke beroering veroorzaakt, van bijzondere betekenis is voor de bevolking en/of waarvoor veel aandacht bestaat in de media.
 • 2.
  Er is sprake van een gebeurtenis of kwestie binnen het verzorgingsgebied van de zorgdrager die belangrijke principiële tegenstellingen tussen burgers aan het licht brengt en het debat over de kwestie maakt veel emoties los.
 • 3.
  Er is sprake van een gebeurtenis of kwestie die aanleiding is voor een intensief publiek debat over het functioneren van de zorgdrager.
 • 4.
  Er is sprake van een politieke kwestie waardoor de positie van het decentrale openbaar bestuur ernstig is bedreigd of juist wordt onderstreept.

Steenbergen 28 maart 2023,

burgemeester en wethouders van Steenbergen,
de secretaris, de burgemeester, M.J.P. de Jongh, RA R.P. van den Belt, MBA