Officiele publicatie

VASTSTELLING 2e wijziging Functieboek gemeente Steenbergen 2013

Burgemeester en wethouders van Steenbergen;

Gezien het positieve advies van de Ondernemingsraad d.d. 30 oktober 2019;

Gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet juncto artikel 2 van de Procedureregeling functiebeschrijving en –waardering gemeente Steenbergen;

b e s l u i t e n :

I .

vast te stellen de navolgende wijziging van het Functieboek gemeente Steenbergen 2013, Versie 2.0 (2e wijziging):

A. Wijziging per 1 januari 2014:

Toevoegen aan de geselecteerde normfuncties:

Reeks HR21

Groep HR21

Normfunctie HR21

Functiecode HR21

Waarderings-score

Politiek

n.v.t.

Griffier I

N01.00.01

939

B. Wijziging per 1 januari 2016:

Toevoegen aan de geselecteerde normfuncties:

Reeks HR21

Groep HR21

Normfunctie HR21

Functiecode HR21

Waarderings-score

Beheer

Gegevens

mdw gegevens IV

N05.03.08

327

C. Wijziging per 1 mei 2017:

Toevoegen aan de geselecteerde normfuncties :

Reeks HR21

Groep HR21

Normfunctie HR21

Functiecode HR21

Waarderings-score

Beheer

Systemen

mdw systemen IV

N05.02.08

327

D. Wijziging per 1 april 2018:

Het overzicht van “Geselecteerde normfuncties” wordt vervangen door het navolgende overzicht “Geselecteerde normfuncties”.

Geselecteerde normfuncties:

Reeks HR21

Groep HR21

Normfunctie HR21

Functiecode HR21

Waarderings-score

 

Politiek

n.v.t.

Griffier I

N01.00.01

939

 

Management

Strategisch I

gemeentesecretaris/ algemeen directeur

N02.01.02

1000

 

 

Strategisch I

directeur II

N02.01.06

964

 

 

Strategisch III

manager II

N02.03.04

795

 

 

Operationeel

operationeel leidinggevende III

N02.05.06

495

 

 

Programma’s

Programmamanager I

N02.06.02

837

 

Beleid

Advies

adviseur I

N03.01.02

811

 

 

 

adviseur II

N03.01.04

719

 

 

 

adviseur III

N03.01.06

638

 

 

 

adviseur IV

N03.01.08

557

 

 

 

adviseur V

N03.01.10

527

 

 

Ontwikkeling

mdw ontwikkeling II

N03.02.04

638

 

 

 

mdw ontwikkeling III

N03.02.06

557

 

 

 

mdw ontwikkeling IV

N03.02.08

527

 

 

Uitvoering

mdw beleidsuitvoering I

N03.03.02

564

 

 

 

mdw beleidsuitvoering II

N03.03.04

458

 

 

 

mdw beleidsuitvoering III

N03.03.06

394

 

 

 

mdw beleidsuitvoering IV

N03.03.08

327

 

 

Handhaving

mdw handhaving I

N03.04.02

511

 

 

 

mdw handhaving II

N03.04.04

432

 

 

 

mdw handhaving III

N03.04.06

327

 

Realisatie

Ontwerp & voorbereiding

mdw ontwerp & voorbereiding II

N04.01.04

638

 

 

 

mdw ontwerp & voorbereiding III

N04.01.06

564

 

 

 

mdw ontwerp & voorbereiding IV

N04.01.08

460

 

 

Technische uitvoering

mdw technische uitvoering II

N04.03.04

283

 

 

 

mdw technische uitvoering III

N04.03.06

205

 

 

 

mdw technische uitvoering IV

N04.03.08

132

 

Beheer

Locatie

mdw locatie I

N05.01.02

494

 

 

mdw locatie II

N05.01.04

394

 

 

mdw locatie IV

N05.01.08

239

 

 

mdw locatie V

N05.01.10

156

Beheer

(vervolg)

Systemen

mdw systemen II

N05.02.04

494

 

 

mdw systemen III

N05.02.06

394

 

 

mdw systemen IV

N05.02.08

327

 

Gegevens

mdw gegevens I

N05.03.02

564

 

 

mdw gegevens II

N05.03.04

494

 

 

mdw gegevens III

N05.03.06

394

 

 

mdw gegevens IV

N05.03.08

327

 

 

mdw gegevens V

N05.03.10

258

 

Bedrijfsvoering

mdw

bedrijfsvoering I

N05.04.02

494

 

 

mdw

bedrijfsvoering II

N05.04.04

394

 

 

mdw

bedrijfsvoering III

N05.04.06

327

 

 

mdw

bedrijfsvoering IV

N05.04.08

258

Dienstverlening

Publiek

mdw publiek II

N06.01.04

369

 

 

mdw publiek III

N06.01.06

258

Ondersteuning

Administratief & secretarieel

mdw administratief & secretarieel III

N07.01.06

258

 

Facilitair

mdw facilitair II

N07.02.04

258

 

 

mdw facilitair IV

N02.07.08

132

Module HR21

Coördinatie

--

--

--

Werk- en denkniveau

De volledige tekst onder het kopje “ Werk- en denkniveau” komt te vervallen.

II .

te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag volgende op die waarop dit besluit is bekend gemaakt.

Steenbergen, 12 november 2019

Burgemeester en wethouders voornoemd

De secretaris, De burgemeester,
M.J.P. de Jongh RA R.P. van den Belt MBA