Officiele publicatie

Besluit van het college van Steenbergen houdende het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan “Grote Spellestraat 3 Kruisland”

Bekendmaking gemeente Steenbergen:

Ontwerpbestemmingsplan “Grote Spellestraat 3 Kruisland”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen

maken bekend

 • dat het ontwerpbestemmingsplan “Grote Spellestraat 3 Kruisland” (NL.IMRO.0851.bgBPgrotespelle3-o001) ter inzage wordt gelegd. Het plan voorziet in een vergroting van het agrarisch bouwvlak op het perceel Grote Spellestraat 3 in Kruisland. Hierdoor kan onder andere de bestaande bedrijfswoning worden verplaatst;
 • dat het ontwerpbestemmingsplan vanaf 15 november 2018 tot en met 27 december 2018 ter inzage ligt:
 • a.
  in het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen;
 • b.
  op de website www.ruimtelijkeplannen.nl;

 

 • dat een ieder binnen de termijn van terinzagelegging:
 • a.
  een schriftelijke zienswijze kenbaar kan maken, te richten aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen
 • b.
  een mondelinge zienswijze kenbaar kan maken op afspraak bij de heer J. Groenland van team Wonen, Werken en Beleven.

Steenbergen,

14 november 2018 Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen, drs. ing. J.M.P.C. Groenland
Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling