gemeente Steenbergen | Bestemmingsplan ‘Appartementen Papiermolen Dinteloord’

Officiele publicatie

Bestemmingsplan ‘Appartementen Papiermolen Dinteloord’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend dat voor iedereen ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Appartementen Papiermolen Dinteloord’, voorzien van identificatienummer NL.IMRO.0851.dtlBPpapiermolen-o001. Het plan betreft het realiseren van vervangende nieuwbouw van het appartementencomplex aan de Papiermolen in Dinteloord, kadastraal bekend gemeente Steenbergen, sectie F, nummer 3009.

Het betreffende ontwerp ligt van 3 januari 2011 tot en met 14 februari 2011 voor iedereen ter inzage:

 • a.
  op de website www.ruimtelijkeplannen.nl;
 • b.
  bij de afdeling Publiekszaken, Buiten de Veste 1 in Steenbergen;
 • c.
  in bibliotheek Het Markiezaat Steenbergen, Blauwstraat 30 in Steenbergen;
 • d.
  in bibliotheek Het Markiezaat Dinteloord, Westvoorstraat 5 in Dinteloord;

Binnen voornoemde termijn kan iedereen zijn zienswijze kenbaar maken bij de Gemeenteraad, Postbus 6, 4650 AA Steenbergen. Tevens is het mogelijk mondelinge zienswijzen in te dienen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de heer H.H.C. Mailoa van afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, tel. 14 0167.