gemeente Steenbergen | Bestemmingsplan Buiten de Veste 2 onherroepelijk

Officiele publicatie

Bestemmingsplan Buiten de Veste 2 onherroepelijk

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maakt bekend dat het bestemmingsplan Buiten de Veste 2 (kern Steenbergen) op 23 november 2010 onherroepelijk is geworden.

Het bestemmingsplan ligt voor iedereen ter inzage bij de Centrale Balie, Buiten de Veste 1, Steenbergen en is tevens voor iedereen te raadplegen op www.gemeente-steenbergen.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.