Officiele publicatie

Bestemmingsplan Vletterstraat 6

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Vletterstraat 6’ voor iedereen ter inzage ligt. Het betreft het realiseren van een woning aan de Vletterstraat in Nieuw-Vossemeer, kadastraal bekend Nieuw-Vossemeer, sectie E, nummers 645 en 646.

Het betreffende ontwerp ligt van 20 december 2010 tot en met 31 januari 2011 voor iedereen ter inzage ligt:

 • a.
  op de website www.ruimtelijkeplannen.nl;
 • b.
  bij de afdeling Publiekszaken, Buiten de Veste 1 in Steenbergen;
 • c.
  in bibliotheek Het Markiezaat Steenbergen, Blauwstraat 30 in Steenbergen;
 • d.
  in bibliotheek Het Markiezaat Dinteloord, Westvoorstraat 5 in Dinteloord.

Binnen voornoemde termijn kan iedereen zijn zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij de Gemeenteraad, Postbus 6, 4650 AA Steenbergen. Het is ook mogelijk om mondelinge zienswijzen in te dienen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de heer H.H.C. Mailoa van afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, tel. 14 0167.