gemeente Steenbergen | Buiten behandeling laten van omgevingsvergunning Noordzeedijk 120 te Dinteloord

Officiele publicatie

Buiten behandeling laten van omgevingsvergunning Noordzeedijk 120 te Dinteloord

Op 2 september 2016 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ buiten behandeling gelaten voor het aanpassen van een bestaande brug aan de Noordzeedijk 120, 4671 TL te Dinteloord. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK16003174.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit ligt ter inzage op het gemeentehuis en is digitaal te raadplegen op de website www.gemeente-steenbergen.nl.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum bekendmaking 2 september 2016 

Einde bezwaartermijn 15 oktober 2016