gemeente Steenbergen | Evenementenvergunning Feestavond Steenbergen

Officiele publicatie

Evenementenvergunning Feestavond Steenbergen

Op 15 oktober 2015 hebben wij een evenementenvergunning verleend  voor het houden van een feestavond aan de Hoogstraat 25, 4651 XA te Steenbergen.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken is digitaal te raadplegen op de website overheid.nl.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan de burgemeester, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze evenementenvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/Vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

­

Datum publicatie 19 oktober 2015

Einde bezwaartermijn 26 november 2015