gemeente Steenbergen | Evenementenvergunning Vospop Nieuw-Vossemeer

Officiele publicatie

Evenementenvergunning Vospop Nieuw-Vossemeer

Op 10 augustus 2015 hebben wij een evenementenvergunning verleend voor het houden van een vrij toegankelijk popfestival met sport en spel (Vospop) aan de Veerweg te Nieuw-Vossemeer.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken is digitaal te raadplegen op de website overheid.nl.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze evenementenvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/Vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

Datum publicatie 12 augustus 2015

Einde bezwaartermijn 21 september 2015