gemeente Steenbergen | Geaccepteerde melding aan de Kaaistraat 12 te Steenbergen

Officiele publicatie

Geaccepteerde melding aan de Kaaistraat 12 te Steenbergen

Op 13 juli 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen een melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer geaccepteerd. De melding heeft betrekking op de inrichting, het Wapen van Steenbergen gelegen aan de Kaaistraat 12 te Steenbergen. Het besluit is op 13 juli 2023 naar de melder toegezonden en geregistreerd onder nummer D2023-04-015014.

Stukken inzien?

Om de melding en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met gemeente Steenbergen via het telefoonnummer 14 0167 of via het e-mailadres info@gemeente-steenbergen.nl

Geen bezwaar

Het college hoeft geen besluit te nemen over deze melding. U kunt daarom geen bezwaar maken.