gemeente Steenbergen | Geaccepteerde melding aan de Symbiose 2 te Dinteloord

Officiele publicatie

Geaccepteerde melding aan de Symbiose 2 te Dinteloord

Op 4 april 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen een melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer geaccepteerd. De melding is ingediend voor het verkrijgen van een overzicht van het bedrijf Fudinto B.V. aan de Symbiose 2 te Dinteloord. Het besluit is op 4 april 2022 naar de melder toegezonden en geregistreerd onder nummer ZK22001905.

Stukken inzien?

Om de melding en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met gemeente Steenbergen via het telefoonnummer 14 0167 of via het e-mailadres info@gemeente-steenbergen.nl

Geen bezwaar

Het college hoeft geen besluit te nemen over deze melding. U kunt daarom geen bezwaar maken.