gemeente Steenbergen | Geaccepteerde melding aan de Symbiose 9 te Dinteloord

Officiele publicatie

Geaccepteerde melding aan de Symbiose 9 te Dinteloord

Op 29 juni 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen een melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer geaccepteerd. De melding is ingediend voor de uitbreiding van het bedrijf door het vergroten van het kasoppervlak, een uitbreiding van de loods, de bouw van een entreegebouw, de aanleg van een bassin, de realisatie van trafo’s e.d. aan de Symbiose 9 te Dinteloord. Het besluit is op 29 juni 2023 naar de aanvrager toegezonden en geregistreerd onder nummer 2023-027425.

Stukken inzien?

Om de melding en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met gemeente Steenbergen via het telefoonnummer 14 0167 of via het e-mailadres info@gemeente-steenbergen.nl

Geen bezwaar

Het college hoeft geen besluit te nemen over deze melding. U kunt daarom geen bezwaar maken.