Officiele publicatie

Gemeente Steenbergen: bekendmaking ontwerp bestemmingsplan ‘Appartementencomplex Molendijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen

maken bekend

 • dat het ontwerp bestemmingsplan ‘Appartementencomplex Molendijk’ (NL.IMRO.0851.dtlBPmolendijk-o001) ter inzage wordt gelegd in verband met het voornemen om een kleinschalige appartementencomplex van maximaal 8 wooneenheden aan de Molendijk te realiseren op het perceel met de kadastrale aanduiding Dinteloord, sectie F, nummers 1312, 4467, 4468;

 

 • dat het ontwerp vanaf 22 januari 2020 gedurende 6 weken raadpleegbaar is:

 

 • dat een ieder binnen de termijn van terinzagelegging alléén:
  • a.
   een schriftelijke zienswijze kenbaar kan maken, te versturen naar de gemeenteraad, Postbus 6, 4650 AA Steenbergen of;
  • b.
   een mondelinge zienswijze kenbaar kan maken, op afspraak bij de heer mr. H.H.C. Mailoa

Steenbergen,

22 januari 2020 Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen, mr. H.H.C. (Harold) Mailoa
Jurist Ruimtelijke Ontwikkeling