Officiele publicatie

Gemeente Steenbergen: bekendmaking ontwerp bestemmingsplan ‘Welbergsedijk 51’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen

maken bekend

 • dat het ontwerp bestemmingsplan ‘Welbergsedijk 51’ (NL.IMRO.0851.wbBPwdijk51-o001) ter inzage wordt gelegd in verband met het voornemen om op de gronden met de kadastrale aanduiding Steenbergen, sectie AA, nummer 78, 7 (half)vrijstaande woningen te realiseren ter hoogte van de onbebouwde gronden aan de zijde van de Welbergsedijk, het agrarisch bouwvlak naar een woonbestemming te wijzigen, inhoudende de sloop van de agrarische opstallen met uitzondering van de (bedrijfs)woning en de bijbehorende bouwwerken;

 

 • dat het ontwerp vanaf 5 februari 2020 gedurende 6 weken raadpleegbaar is:

 

 • dat een ieder binnen de termijn van terinzagelegging alleen:
  • a.
   een schriftelijke zienswijze kenbaar kan maken, te versturen naar de gemeenteraad, Postbus 6, 4650 AA Steenbergen of;
  • b.
   een mondelinge zienswijze kenbaar kan maken, op afspraak bij de heer mr. H.H.C. Mailoa.

Steenbergen,

5 februari 2020 Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen, mr. H.H.C. (Harold) Mailoa
Jurist Ruimtelijke Ordening