Officiele publicatie

Gemeente Steenbergen: gewijzigde vaststelling wijzigingsplan ‘Buitengebied Steenbergen, wijziging Gastelseweg 14’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen

maken bekend

 • dat het wijzigingsplan ‘Buitengebied Steenbergen, wijziging Gastelseweg 14’ (NL.IMRO.0851.bgWPgastelseweg14-v001) gewijzigd is vastgesteld, waarmee op de gronden met de kadastrale aanduiding Steenbergen, sectie AA, nummer 448, de ter plaatse aanwezige agrarisch bouwvlak naar een woonbestemming is gewijzigd;

 

 • dat uit het oogpunt van duidelijkheid en rechtszekerheid de wijziging ten opzichte van het ontwerp-wijzigingsplan bestaat uit het concretiseren van de maximale gezamenlijke oppervlakte aan bijbehorende bijgebouwen in artikel 4 onder c van het wijzigingsplan;

 

 • dat het wijzigingsplan vanaf 11 maart 2020 raadpleegbaar is:

 

 • dat binnen 6 weken beroep kan worden ingediend bij de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:
  • a.
   belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend op het ontwerp-wijzigingsplan;
  • b.
   belanghebbenden aan wie niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend;
  • c.
   belanghebbenden tegen wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-wijzigingsplan.

Steenbergen,

11 maart 2020 Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen, mr. H.H.C. (Harold) Mailoa
Jurist Ruimtelijke Ordening