gemeente Steenbergen | Gemeente Steenbergen: gewijzigde vaststelling wijzigingsplan ‘Buitengebied Steenbergen, wijziging Hanedreef 16A’

Officiele publicatie

Gemeente Steenbergen: gewijzigde vaststelling wijzigingsplan ‘Buitengebied Steenbergen, wijziging Hanedreef 16A’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend:

  • dat het college van B&W op 30 januari 2024 het wijzigingsplan ‘Buitengebied Steenbergen, wijziging Hanedreef 16A’ (NL.IMRO.0851.bgWPhanedreef16A-v001) gewijzigd heeft vastgesteld, waarmee het agrarische bouw- en bestemmingsvlak op het perceel met de kadastrale aanduiding Steenbergen, sectie AB, nummer 694 van vorm is veranderd;
  • dat de wijziging ten opzichte van het ontwerp bestaat uit een aanpassing van de vorm van het bouw- en bestemmingsvlak;
  • dat het wijzigingsplan en alle bijbehorende documenten raadpleegbaar zijn:
  • dat binnen 6 weken beroep kan worden ingediend bij Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag).

Steenbergen,

28 februari 2024 Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen, M. (Maikel) Aerts
Medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling