Officiele publicatie

Gemeente Steenbergen: gewijzigde vaststelling wijzigingsplan ‘Buitengebied Steenbergen, wijziging Holderbergsestraat 4’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen

maken bekend

 • dat het wijzigingsplan ‘Buitengebied Steenbergen, wijziging Holderbergsestraat 4’ (NL.IMRO.0851.bgWPHolderb4-v001) gewijzigd is vastgesteld, waarmee op de gronden met de kadastrale aanduiding Steenbergen, sectie AC, nummers 575 en 744 (gedeeltelijk), de ter plaatse geldende woonbestemming in oostelijke richting is vergroot met ongeveer 500m2;
 • dat het wijzigingsplan vanaf 12 februari 2020 raadpleegbaar is:
 • dat binnen 6 weken beroep kan worden ingediend bij de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:
  • a.
   belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend op het ontwerp-wijzigingsplan;
  • b.
   belanghebbenden aan wie niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend;
  • c.
   belanghebbenden tegen wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-wijzigingsplan.

Steenbergen,

12 februari 2020 Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen, mr. H.H.C. (Harold) Jurist Ruimtelijke Ordening
Jurist Ruimtelijke Ordening