gemeente Steenbergen | Gemeente Steenbergen: gewijzigde vaststelling wijzigingsplan ‘Buitengebied Steenbergen, wijziging Tolsedijk 1’

Officiele publicatie

Gemeente Steenbergen: gewijzigde vaststelling wijzigingsplan ‘Buitengebied Steenbergen, wijziging Tolsedijk 1’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend:

  • dat het college van B&W op 12 juli 2022 het wijzigingsplan ‘Buitengebied Steenbergen, wijziging Tolsedijk 1 (NL.IMRO.0851.bgWPtolsedijk1-v001) gewijzigd heeft vastgesteld, waarmee de agrarische bestemming op het perceel met de kadastrale aanduiding Nieuw-Vossemeer, sectie E, nummer 824 is gewijzigd naar een woonbestemming;
  • dat het wijzigingsplan en alle bijbehorende documenten raadpleegbaar zijn:
  • dat binnen 6 weken beroep kan worden ingediend bij Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag).

Steenbergen,

27 juli 2022 Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen, M. (Maikel) Aerts
Medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling