gemeente Steenbergen | Gemeente Steenbergen: Intrekking ontwerp bestemmingsplan ‘Kom Dinteloord’

Officiele publicatie

Gemeente Steenbergen: Intrekking ontwerp bestemmingsplan ‘Kom Dinteloord’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen

maken bekend

dat het ontwerp bestemmingsplan “Kom Dinteloord” (NL.IMRO.0851.dtlBPdinteloord-o001), dat sinds 9 juni 2016 ter inzage ligt, per 13 juli 2016 als ingetrokken moet worden beschouwd: er worden enkele aanpassingen gemaakt om daarna opnieuw ter inzage te worden gelegd. Hierover zal te zijner tijd een nieuwe bekendmaking volgen.

Steenbergen, 13 juli 2016

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen,

mr. H.H.C. (Harold) Mailoa

Jurist Ruimtelijke Ontwikkeling