gemeente Steenbergen | Gemeente Steenbergen: ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Zeelandweg-Oost 23’

Officiele publicatie

Gemeente Steenbergen: ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Zeelandweg-Oost 23’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen

maken bekend

 • dat de gemeenteraad op 20 februari 2020 het bestemmingsplan ‘Zeelandweg-Oost 23’ (NL.IMRO.0851.sbgBPzlwoost23-v001) ongewijzigd heeft vastgesteld, waarmee de woonbestemming op het perceel met de kadastrale aanduiding Steenbergen, sectie Y, nummers 180 en 1300 (gedeeltelijk) naar een bedrijfsbestemming is gewijzigd;

 

 • dat het bestemmingsplan en alle bijbehorende documenten raadpleegbaar zijn:

 

 • dat binnen 6 weken beroep kan worden ingediend bij de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:
  • a.
   belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend op het ontwerp-bestemmingsplan;
  • b.
   belanghebbenden aan wie niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend;
  • c.
   belanghebbenden tegen wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan.

Steenbergen,

4 maart 2020 Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen, mr. H.H.C. (Harold) Mailoa
Jurist Ruimtelijke Ordening