gemeente Steenbergen | Gemeente Steenbergen: ongewijzigde vaststelling wijzigingsplan ‘Buitengebied Dinteloord en Prinsenland, wijziging Vlietdijk 12’

Officiele publicatie

Gemeente Steenbergen: ongewijzigde vaststelling wijzigingsplan ‘Buitengebied Dinteloord en Prinsenland, wijziging Vlietdijk 12’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend:

  • dat het college van B&W op 16 augustus 2022 het wijzigingsplan ‘Buitengebied Dinteloord en Prinsenland, wijziging Vlietdijk 12’ (NL.IMRO.0851.bgWPvlietdijk12-v001) ongewijzigd heeft vastgesteld, waarmee de agrarische bestemming op het perceel met de kadastrale aanduiding Dinteloord, sectie I, nummers 303 en 415 (gedeeltelijk) van vorm is veranderd;
  • dat het wijzigingsplan en alle bijbehorende documenten raadpleegbaar zijn:
  • dat binnen 6 weken beroep kan worden ingediend bij Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag).

Steenbergen,

24 augustus 2022 Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen, M. (Maikel) Aerts
Medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling