gemeente Steenbergen | Gemeente Steenbergen: ongewijzigde vaststelling wijzigingsplan ‘Buitengebied Steenbergen, wijziging Moorseweg 2’

Officiele publicatie

Gemeente Steenbergen: ongewijzigde vaststelling wijzigingsplan ‘Buitengebied Steenbergen, wijziging Moorseweg 2’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend:

  • dat het college van B&W op 5 maart 2024 het wijzigingsplan ‘Buitengebied Steenbergen, wijziging Moorseweg 2’ (NL.IMRO.0851.bgWPMoorseweg2-v001) ongewijzigd heeft vastgesteld, waarmee de bedrijfsbestemming op het perceel met de kadastrale aanduiding Nieuw-Vossemeer, sectie E, nummer 323 naar een woonbestemming is gewijzigd;
  • dat het wijzigingsplan en alle bijbehorende documenten raadpleegbaar zijn:
  • dat binnen 6 weken beroep kan worden ingediend bij Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag).

Steenbergen,

20 maart 2024 Namens burgemeester en werhouders van de gemeente Steenbergen, M. (Maikel) Aerts
Medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling