gemeente Steenbergen | Gemeente Steenbergen: ongewijzigde vaststelling wijzigingsplan ‘Buitengebied Steenbergen, wijziging Roosendaalseweg 17’

Officiele publicatie

Gemeente Steenbergen: ongewijzigde vaststelling wijzigingsplan ‘Buitengebied Steenbergen, wijziging Roosendaalseweg 17’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend:

  • dat het college van B&W op 19 april 2023 het wijzigingsplan Buitengebied Steenbergen, wijziging Roosendaalseweg 17‘ (NL.IMRO.0851.bgWPrsndlseweg17-v001) ongewijzigd heeft vastgesteld, waarmee de agrarische bestemming op het perceel met de kadastrale aanduiding Steenbergen, sectie AC, nummers 705, 706 (gedeeltelijk) en 833 (gedeeltelijk) naar een woonbestemming is gewijzigd;
  • dat het wijzigingsplan en alle bijbehorende documenten raadpleegbaar zijn:
  • dat binnen 6 weken beroep kan worden ingediend bij Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag).

Steenbergen

15 juni 2023
Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen,
M. (Maikel) Aerts
Medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling