gemeente Steenbergen | Gemeente Steenbergen: ongewijzigde vaststelling wijzigingsplan ‘Buitengebied Steenbergen, wijziging West-Groeneweg 1’

Officiele publicatie

Gemeente Steenbergen: ongewijzigde vaststelling wijzigingsplan ‘Buitengebied Steenbergen, wijziging West-Groeneweg 1’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend:

 • dat het college van B&W op 17 december 2020 het wijzigingsplan ‘Buitengebied Steenbergen, wijziging West-Groeneweg 1’ (NL.IMRO.0851.bgWPwestgroeneweg1-v002) ongewijzigd heeft vastgesteld, waarmee de bedrijfsbestemming op het perceel met de kadastrale aanduiding Steenbergen, sectie E, nummer 842 in noordwestelijke richting is vergroot;
 • dat het wijzigingsplan en alle bijbehorende documenten raadpleegbaar zijn:
 • dat binnen 6 weken beroep kan worden ingediend bij Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:
  • a.
   belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend op het ontwerp-wijzigingsplan;
  • b.
   belanghebbenden aan wie niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend;
  • c.
   belanghebbenden tegen aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-wijzigingsplan.

Steenbergen,

10 maart 2021 Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen M. (Maikel) Aerts
Medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling