gemeente Steenbergen | Gemeente Steenbergen: ongewijzigde vaststelling wijzigingsplan ‘Noordlangeweg 16a’

Officiele publicatie

Gemeente Steenbergen: ongewijzigde vaststelling wijzigingsplan ‘Noordlangeweg 16a’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend:

  • dat het wijzigingsplan ‘Buitengebied Dinteloord en Prinsenland, wijziging Noordlangeweg 16a’ (NL.IMRO.0851.bgWPnoordlweg16a-v001) ongewijzigd is vastgesteld, waarmee op het perceel met de kadastrale aanduidingen Dinteloord, sectie C, nummers 370, 410 en 599, woonbestemmingsvlak beperkt is vergroot;
  • dat het vastgestelde wijzigingsplan en alle bijbehorende documenten raadpleegbaar zijn:
  • dat belanghebbenden binnen 6 weken beroep kunnen indienen bij de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag).

Steenbergen,

6 juli 2022 Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen, mr. H.H.C. (Harold) Mailoa
Jurist Ruimtelijke Ordening