Officiele publicatie

Gemeente Steenbergen: ontwerp bestemmingsplan ‘Centrum Welberg’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen 

maken bekend

 • dat het ontwerp bestemmingsplan ‘Centrum Welberg’ (NL.IMRO.0851.wbBPcentrumplanwb-o001) ter inzage wordt gelegd in verband met het voornemen om het centrum van Welberg te herontwikkelen, bestaande uit de herinrichting van het openbaar gebied naar een multifunctionele openbare ruimte en de herbestemming van de voormalige voetbalvelden naar woningbouw;

 

 • dat het ontwerp vanaf 12 september 2018 gedurende 6 weken raadpleegbaar is:
 • a.
  op het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen;
 • b.
  op de website

 

 • dat een ieder binnen de termijn van terinzagelegging alleen:
 • a.
  een schriftelijke zienswijze kenbaar kan maken, te versturen naar de gemeenteraad, Postbus 6, 4650 AA Steenbergen of;
 • b.
  een mondelinge zienswijze kenbaar kan maken, op afspraak bij de heer mr. H.H.C. Mailoa of de heer drs. M. Meulblok.

Steenbergen,

12 september 2018 Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen, mr. H.H.C. (Harold)  Mailoa
Jurist Ruimtelijke Ontwikkeling