Officiele publicatie

Gemeente Steenbergen: ontwerp bestemmingsplan ‘Welbergsedijk 20a’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen

maken bekend

 • dat het ontwerp bestemmingsplan ‘Welbergsedijk 20a’ (NL.IMRO.0851.wbBPwdijk20a-o001) ter inzage wordt gelegd in verband met het voornemen om de bedrijfsbestemming op het perceel met de kadastrale aanduiding Steenbergen, sectie AA, nummers 499 en 500 gedeeltelijk naar een woonbestemming te wijzigen, inhoudende de sloop van de bedrijfsopstallen (met uitzondering van de bedrijfswoning en de bijbehorende bouwwerken), het realiseren van 2 nieuwe woningen en de omzetting van de aanwezige bedrijfwoning naar een burgerwoning;

 

 • dat het ontwerp vanaf 27 november 2019 gedurende 6 weken raadpleegbaar is:

 

 • dat een ieder binnen de termijn van terinzagelegging alleen:
  • a.
   een schriftelijke zienswijze kenbaar kan maken, te versturen naar de gemeenteraad, Postbus 6, 4650 AA Steenbergen of;
  • b.
   een mondelinge zienswijze kenbaar kan maken, op afspraak bij de heer mr. H.H.C. Mailoa.

Steenbergen,

27 november 2019 Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen, mr. H.H.C. (Harold) Mailoa
Jurist Ruimtelijke Ontwikkeling