Officiele publicatie

Gemeente Steenbergen: ontwerp bestemmingsplan ‘Zeelandweg-Oost 23’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen

maken bekend

  • dat het ontwerp bestemmingsplan ‘Zeelandweg-Oost 23’’ (NL.IMRO.0851.sbgBPzlwoost23-o001) ter inzage wordt gelegd in verband met het voornemen om de woonbestemming op het perceel met de kadastrale aanduiding Steenbergen, sectie Y, nummers 180 en 1300 (gedeeltelijk) naar een bedrijfsbestemming te wijzigen;
  • dat het ontwerp vanaf 23 oktober 2019 gedurende 6 weken raadpleegbaar is:

 

  • dat een ieder binnen de termijn van terinzagelegging alleen:
  • a.
    een schriftelijke zienswijze kenbaar kan maken, te versturen naar de gemeenteraad, Postbus 6, 4650 AA Steenbergen of;
  • b.
    een mondelinge zienswijze kenbaar kan maken, op afspraak bij de heer mr. H.H.C. Mailoa of de heer drs. M. Meulblok.

Steenbergen,

23 oktober 2019 Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen, mr. H.H.C. (Harold) Mailoa
Jurist Ruimtelijke Ontwikkeling