gemeente Steenbergen | Gemeente Steenbergen: ontwerp wijzigingsplan ‘Buitengebied Steenbergen, wijziging Gastelseweg 14’

Officiele publicatie

Gemeente Steenbergen: ontwerp wijzigingsplan ‘Buitengebied Steenbergen, wijziging Gastelseweg 14’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen

maken bekend

 • dat het ontwerp wijzigingsplan ‘Buitengebied Steenbergen, wijziging Gastelseweg 14’ (NL.IMRO.0851.bgWPgastelseweg14-o001) ter inzage wordt gelegd in verband met het voornemen om het agrarisch bouwvlak op de gronden met de kadastrale aanduiding Steenbergen, sectie AA, nummer 448, naar een woonbestemming te wijzigen;
 • dat het ontwerp vanaf 11 december 2019 gedurende 6 weken raadpleegbaar is: 

 

 • dat een ieder binnen de termijn van terinzagelegging alleen:
  • a.
   een schriftelijke zienswijze kenbaar kan maken, te versturen naar de gemeenteraad, Postbus 6, 4650 AA Steenbergen of;
  • b.
   een mondelinge zienswijze kenbaar kan maken, op afspraak bij de heer mr. H.H.C. Mailoa.

Steenbergen,

11 december 2019 Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen, mr. H.H.C. (Harold) Mailoa
Jurist Ruimtelijke Ontwikkeling