gemeente Steenbergen | Gemeente Steenbergen: ontwerp wijzigingsplan ‘Buitengebied Steenbergen, wijziging Holderbergsestraat 4’

Officiele publicatie

Gemeente Steenbergen: ontwerp wijzigingsplan ‘Buitengebied Steenbergen, wijziging Holderbergsestraat 4’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen

maken bekend

  • dat het ontwerp wijzigingsplan ‘Buitengebied Steenbergen, wijziging Holderbergsestraat 4’ (NL.IMRO.0851.bgWPHolderb4-o001) ter inzage wordt gelegd in verband met het voornemen om op de gronden met de kadastrale aanduiding Steenbergen, sectie AC, nummers 575 en 744 (gedeeltelijk), de ter plaatse geldende woonbestemming in oostelijke richting te vergroten met ongeveer 500m2;
  • dat het ontwerp vanaf 23 oktober 2019 gedurende 6 weken raadpleegbaar is:
  • dat een ieder binnen de termijn van terinzagelegging alleen:
  • a.
    een schriftelijke zienswijze kenbaar kan maken, te versturen naar de gemeenteraad, Postbus 6, 4650 AA Steenbergen of;
  • b.
    een mondelinge zienswijze kenbaar kan maken, op afspraak bij de heer mr. H.H.C. Mailoa.

Steenbergen,

23 oktober 2019 Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen, mr. H.H.C. (Harold) Mailoa
Jurist Ruimtelijke Ontwikkeling