Officiele publicatie

Gemeente Steenbergen: Ontwerpbestemmingsplan “Westerstraat 10, Dinteloord”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen

maken bekend

 • dat het ontwerpbestemmingsplan “Westerstraat 10, Dinteloord” (NL.IMRO.0851.dtlBPwesterstr10-o001) ter inzage wordt gelegd. Het plan voorziet in de herontwikkeling van het perceel Westerstraat 10 in Dinteloord. Hierdoor kan een kleinschalig appartementengebouw met maximaal 6 appartementen voor starters worden gerealiseerd;
 • dat het ontwerpbestemmingsplan vanaf 20 december 2018 tot en met 30 januari 2019 ter inzage ligt:
  • a.
   in het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen;
  • b.
   op de website www.ruimtelijkeplannen.nl;

 

 • dat een ieder binnen de termijn van terinzagelegging:
  • a.
   een schriftelijke zienswijze kenbaar kan maken, te richten aan de gemeenteraad, postbus 6, 4650 AA Steenbergen;
  • b.
   een mondelinge zienswijze kenbaar kan maken op afspraak bij de heer J. Groenland van team Wonen, Werken en Beleven.

Steenbergen,

19 december 2018 Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen, drs. ing. J.M.P.C. Groenland
Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling