gemeente Steenbergen | Gemeente Steenbergen: ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan Gummarushofjes

Officiele publicatie

Gemeente Steenbergen: ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan Gummarushofjes

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend:

 • dat het ontwerpbestemmingsplan Gummarushofjes (NL.IMRO.0851.sbgBPgumhofjes-o001) ter inzage wordt gelegd. Het bestemmingsplan ziet toe op herontwikkeling van de verouderde huurwoningen aan het Doktersdreefje en Gummarusvelden en de pastoriewoning tot een toekomstbestendig en vitaal woongebied;
 • Dat het ontwerpbestemmingsplan en alle bijbehorende documenten vanaf 2 november 2023 gedurende zes weken raadpleegbaar is en ter inzage ligt:
 • dat een ieder binnen de termijn van terinzagelegging:
  • a.
   een schriftelijke zienswijze kenbaar kan maken, te versturen naar de gemeenteraad, Postbus 6, 4650 AA Steenbergen of;
  • b.
   een mondelinge zienswijze kenbaar kan maken.

Voor het maken van een afspraak ten behoeve van het geven van een mondelinge zienswijze of voor het stellen van vragen over het ontwerpbestemmingsplan in het algemeen kunt u, via het centrale telnr. 14 0167 contact opnemen met de heer K. Kerstens.

Steenbergen,

1 november 2023 Namens burgemeester en wethoouders van de gemeente Steenbergen, K. Kerstens
Projectleider ruimtelijke ontwikkeling