gemeente Steenbergen | Gemeente Steenbergen: terinzagelegging ontwerp-wijzigingsplan ‘Buitengebied Dinteloord en Prinsenland, wijziging Mariaweg 4

Officiele publicatie

Gemeente Steenbergen: terinzagelegging ontwerp-wijzigingsplan ‘Buitengebied Dinteloord en Prinsenland, wijziging Mariaweg 4

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend:

 • dat het ontwerp-wijzigingsplan ‘Buitengebied Dinteloord en Prinsenland, wijziging Mariaweg 4’ (NL.IMRO.0851.bgWPMariaweg4-o001) ter inzage wordt gelegd; het voornemen is om de agrarische bestemming op het perceel met de kadastrale aanduiding Dinteloord, sectie H, nummer 775 te wijzigen ten behoeve van aan het buitengebied gebonden kleinschalige vormen van recreatie en toerisme;
 • dat het ontwerp-wijzigingsplan en alle bijbehorende documenten raadpleegbaar zijn:
 • dat een ieder binnen de termijn van terinzagelegging, alléén:
  • a.
   een schriftelijke zienswijze kenbaar kan maken, te versturen naar het college van B&W, Postbus 6, 4650 AA Steenbergen of;
  • b.
   een mondelinge zienswijze kenbaar kan maken, te melden bij de heer M. Aerts, na het maken van een afspraak.

Steenbergen

1 februari 2023 Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen: M. (Maikel) Aerts
Medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling