gemeente Steenbergen | Gemeente Steenbergen: terinzagelegging ontwerp-wijzigingsplan ‘Buitengebied Dinteloord en Prinsenland, wijziging Vlietdijk 11’

Officiele publicatie

Gemeente Steenbergen: terinzagelegging ontwerp-wijzigingsplan ‘Buitengebied Dinteloord en Prinsenland, wijziging Vlietdijk 11’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend:

 • dat het ontwerp-wijzigingsplan ‘Buitengebied Dinteloord en Prinsenland, wijziging Vlietdijk 11 (NL.IMRO.0851.bgWPvlietdijk11-o001) ter inzage wordt gelegd; het voornemen is om het agrarisch bouw- en bestemmingsvlak op het perceel met de kadastrale aanduiding Dinteloord, sectie H, nummer 809 in noordelijke richting te vergroten;
 • dat het ontwerp-wijzigingsplan en alle bijbehorende documenten raadpleegbaar zijn:
 • dat een ieder binnen de termijn van terinzagelegging, alléén:
  • a.
   een schriftelijke zienswijze kenbaar kan maken, te versturen naar het college van B&W, Postbus 6, 4650 AA Steenbergen of;
  • b.
   een mondelinge zienswijze kenbaar kan maken, te melden bij de heer M. Aerts, na het maken van een afspraak.

Steenbergen,

2 november 2022 Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen, M. (Maikel) Aerts
Medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling