gemeente Steenbergen | Gemeente Steenbergen: terinzagelegging ontwerp-wijzigingsplan ‘Buitengebied Steenbergen, wijziging Hanedreef 16a'

Officiele publicatie

Gemeente Steenbergen: terinzagelegging ontwerp-wijzigingsplan ‘Buitengebied Steenbergen, wijziging Hanedreef 16a'

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend:

 • dat het ontwerp-wijzigingsplan ‘Buitengebied Steenbergen, wijziging Hanedreef 16a’’ (NL.IMRO.0851.bgWPhanedreef16A-o001) gedurende zes weken ter inzage wordt gelegd; het voornemen is om de agrarische bestemming inclusief bouwvlak op het perceel met de kadastrale aanduiding Steenbergen, sectie AB, nummer 694 van vorm te veranderen;
 • dat het ontwerp-wijzigingsplan en alle bijbehorende documenten raadpleegbaar zijn:
 • dat een ieder binnen de termijn van terinzagelegging, alléén:
  • a.
   een schriftelijke zienswijze kenbaar kan maken, te versturen naar het college van B&W, Postbus 6, 4650 AA Steenbergen of;
  • b.
   een mondelinge zienswijze kenbaar kan maken, te melden bij de heer M. Aerts, na het maken van een afspraak.

Steenbergen

23 februari 2023 Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen, M. (Maikel) Aerts
Medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling