gemeente Steenbergen | Gemeente Steenbergen: terinzagelegging ontwerp-wijzigingsplan ‘Buitengebied Steenbergen, wijziging Roosendaalseweg 17’

Officiele publicatie

Gemeente Steenbergen: terinzagelegging ontwerp-wijzigingsplan ‘Buitengebied Steenbergen, wijziging Roosendaalseweg 17’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend:

 • dat het ontwerp-wijzigingsplan ‘Buitengebied Steenbergen, wijziging Roosendaalseweg 17’ (NL.IMRO.0851.bgWPrsndlseweg17-o001) ter inzage wordt gelegd; het voornemen is om de agrarische bestemming op het perceel met de kadastrale aanduiding Steenbergen, sectie AC, nummers 705, 706 (gedeeltelijk) en 833 (gedeeltelijk) naar een woonbestemming te wijzigen;
 • dat het ontwerp-wijzigingsplan en alle bijbehorende documenten raadpleegbaar zijn:
 • dat een ieder binnen de termijn van terinzagelegging, alléén:
  • a.
   een schriftelijke zienswijze kenbaar kan maken, te versturen naar het college van B&W, Postbus 6, 4650 AA Steenbergen of;
  • b.
   een mondelinge zienswijze kenbaar kan maken, te melden bij de heer M. Aerts, na het maken van een afspraak.

Steenbergen

8 februari 2023 Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen, M. (Maikel) Aerts
Medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling