gemeente Steenbergen | Gemeente Steenbergen: Terinzagelegging ontwerp-wijzigingsplan ‘Noordlangeweg 16a’

Officiele publicatie

Gemeente Steenbergen: Terinzagelegging ontwerp-wijzigingsplan ‘Noordlangeweg 16a’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend:

 • dat het ontwerp-wijzigingsplan ‘Noordlangeweg 16a’ (NL.IMRO.0851.bgWPnoordlweg16a-o001) ter inzage wordt gelegd met als voornemen om het woonbestemmingsvlak op het perceel met de kadastrale aanduidingen Steenbergen, sectie C, nummers 370, 410 en 599 beperkt te vergroten;
 • dat het ontwerp-wijzigingsplan en alle bijbehorende documenten raadpleegbaar zijn:
  a. op het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen;
  b. op de website www.ruimtelijkeplannen.nl;
 • dat een ieder binnen de termijn van terinzagelegging, alléén:
  a. een schriftelijke zienswijze kenbaar kan maken, te versturen naar het college van B&W, Postbus 6, 4650 AA Steenbergen of;
  b. een mondelinge zienswijze kenbaar kan maken, te melden bij de heer mr. H.H.C. Mailoa, na het maken van een afspraak.

Steenbergen,

4 mei 2022 Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen, mr. H.H.C. (Harold) Mailoa
Jurist Ruimtelijke Ordening