gemeente Steenbergen | Gemeente Steenbergen: Terinzagelegging ontwerp-wijzigingsplan ‘Pelsendijk 12a’

Officiele publicatie

Gemeente Steenbergen: Terinzagelegging ontwerp-wijzigingsplan ‘Pelsendijk 12a’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend:

 • dat het ontwerp-wijzigingsplan ‘Pelsendijk 12a’ (NL.IMRO.0851.bgWPpdijk12a-o001) ter inzage wordt gelegd met als voornemen om op het perceel met de kadastrale aanduidingen Nieuw-Vossemeer sectie E nummer 328, de huidige agrarische bestemming te wijzigen naar een woonbestemming;
 • dat het ontwerp-wijzigingsplan en alle bijbehorende documenten raadpleegbaar zijn:
 • dat een ieder binnen de termijn van terinzagelegging, alléén:
  • a.
   een schriftelijke zienswijze kenbaar kan maken, te versturen naar het college van B&W, Postbus 6, 4650 AA Steenbergen of;
  • b.
   een mondelinge zienswijze kenbaar kan maken, te melden bij de heer mr. H.H.C. Mailoa, na het maken van een afspraak.

Steenbergen,

11 mei 2022 Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen, mr. H.H.C. (Harold) Mailoa
Jurist Ruimtelijk Ordening