Officiele publicatie

Gemeente Steenbergen: vaststelling bestemmingsplan “Jachthaven De Schapenput”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen

m a k e n b e k e n d

 • dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 29 januari 2015 het bestemmingsplan “Jachthaven De Schapenput” (NL.IMRO.0851.bgBPdeschapenput-v001) gewijzigd heeft vastgesteld;
 • dat het bestemmingsplan vanaf 12 februari 2015 raadpleegbaar is:
  • a.
   op het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen;
  • b.
   op de website www.ruimtelijkeplannen.nl;
 • dat tegen het vaststellingsbesluit binnen 6 weken beroep kan worden ingesteld bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:
  • a.
   belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerp-bestemmingsplan;
  • b.
   belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend;
  • c.
   belanghebbenden tegen wijzigingen ten opzichte van het ontwerp.

Steenbergen, 11 februari 2015

Namens burgemeester en wethouders,

mr. H.H.C. (Harold) Mailoa

Jurist Ruimtelijke Ontwikkeling