gemeente Steenbergen | Gemeente Steenbergen: Vaststelling wijzigingsplan “Bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen, wijziging Langeweg 93”

Officiele publicatie

Gemeente Steenbergen: Vaststelling wijzigingsplan “Bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen, wijziging Langeweg 93”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen

maken bekend

 • dat het college op 14 januari 2020 het wijzigingsplan “Bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen, wijziging Langeweg 93” (NL.IMRO.0851.bgWPlangeweg93-v001) heeft vastgesteld;
 • dat het wijzigingsplan vanaf 22 januari 2020 gedurende zes weken ter inzage ligt:
  • a.
   in het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen;
  • b.
   op de website www.ruimtelijkeplannen.nl;
 • dat binnen zes weken beroep tegen de vaststelling kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend.  

Steenbergen,

22 januari 2020
namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen,
drs. ing. J.M.P.C Groenland
Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling